Realizované projekty

2013

Název projektu Zadavatel
  Obec Bánov
Regenerace sídliště Nová – I. Etapa Město Hranice
Oprava ÚK na hřbitově v Kojetíně Město Kojetín
Demolice bytového domu č.p. 555 Uhelná ulice Město Kutná Hora
Obnova svážnice 131 B11 Lesy ČR, s.p.
Výstavba chodníků podél ul. Pavlínka v Litovli Město Litovel
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulicích Školní a Lipová v obci Majetín Obec Majetín
Stavební úpravy parkovacích ploch před administrativní budovou firmy OSTROJ OSTROJ a.s.
Stavební úpravy parkovacích ploch na ul. U Hřbitova v Přerově Město Přerov
Výstavba polní cesty C6 v k. ú. Pohřebačka a Opatovice nad Labem Pozemkový úřad Pardubice
Revitalizace historického centra v obci Rokytnice Obec Rokytnice
Stavební úpravy silnice II/150 v Dřevohosticích, před mostem Správa silnic Olomouckého kraje
Revitalizace centrální části obce Těšetice Obec Těšetice
Rekonstrukce LC Pod Ucháčem - stavební dozor Lesy ČR, s.p.
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PĚŠÍCH TRAS V OBCI MAJETÍN I. ETAPA - autorský a stavební dozor Obec Majetín
Rekonstrukce ulice Skalní – I. etapa - stavební dozor Město Hranice
Cyklostezka Týn nad Bečvou II.etapa - autorský a stavební dozor

2013

Název projektuZadavatel
Komplexní revitalizace středu obce Bánov Obec Bánov
Regenerace sídliště Nová – I. Etapa Město Hranice
Oprava ÚK na hřbitově v Kojetíně Město Kojetín
Demolice bytového domu č.p. 555 Uhelná ulice Město Kutná Hora
Obnova svážnice 131 B11 Lesy ČR, s.p.
Výstavba chodníků podél ul. Pavlínka v Litovli Město Litovel
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulicích Školní a Lipová v obci Majetín Obec Majetín
Stavební úpravy parkovacích ploch před administrativní budovou firmy OSTROJ OSTROJ a.s.
Stavební úpravy parkovacích ploch na ul. U Hřbitova v Přerově Město Přerov
Výstavba polní cesty C6 v k. ú. Pohřebačka a Opatovice nad Labem Pozemkový úřad Pardubice
Revitalizace historického centra v obci Rokytnice Obec Rokytnice
Stavební úpravy silnice II/150 v Dřevohosticích, před mostem Správa silnic Olomouckého kraje
Revitalizace centrální části obce Těšetice Obec Těšetice
Rekonstrukce LC Pod Ucháčem - stavební dozor Lesy ČR, s.p.
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PĚŠÍCH TRAS V OBCI MAJETÍN I. ETAPA - autorský a stavební dozor Obec Majetín
Rekonstrukce ulice Skalní – I. etapa - stavební dozor Město Hranice
Cyklostezka Týn nad Bečvou II.etapa - autorský a stavební dozor

2012

Název projektuZadavatel
Cyklostezka Slavíč I. etapa Město Hranice
Cyklostezka Bečva III. etapa Město Hranice
Regenerace sídliště Hromůvka - III.etapa Město Hranice
Výstavba místní komunikace, ulice Nová Obec Domaželice
Výstavba parkovacích stání u hřbitova Obec Lobodice
Výstavba polních cest VC13, C2, C5, C8, C9, C19, C21, HC2 a HC3 Pozemkový úřad Pardubice
Polní cesty a interakční prvky v k.ú. Jezernice Pozemkový úřad Přerov
Stavební úpravy III/44016 Olšovec - Střítež Správa silnic Olomouckého kraje
Rekonstrukce polních cest C1 a C2 v k.ú. Milenov Pozemkový úřad Přerov
Oprava místní komunikace v obci Sobíšky Obec Sobíšky

2011

Název projektuZadavatel
Výstavba autobus. zastávky v obci Stará Ves Obec Stará Ves
Výstavba místní komunikace v lokalitě Zámočiří Obec Suchá Loz
Stavební úpravy silnice III/4392 Skalička- průtah Správa silnic Olomouckého kraje
Oprava silnice III/4449 v obci Medlov Obec Medlov

2010

Název projektuZadavatel
Cyklostezka Týn nad Bečvou Obec Týn nad Bečvou
Oprava zpevněných ploch u hospody Obec Domaželice
Oprava místní komunikace v obci Králová Obec Medlov
Výstavba stezky pro cyklisty a chodce Obec Tučín
Oprava silnice III/43327 Popůvky Správa silnic Olomouckého kraje
Výstavba stezky pro cyklisty a chodce Tučín-Želatovice Obec Tučín
Úprava místní komunikace v obci Soběchleby Obec Soběchleby