NELL PROJEKT s.r.o.

Váš dodavatel projektové a inženýrské činnosti

Nabízíme komplexní služby v řešení projektů dopravních staveb, autorský dozor při realizaci a technický dozor investora

Zaměřujeme se především na rekonstrukce místních komunikací, průtahů obcí, silnic I., II. a III. třídy, souvisejících zpevněných ploch, návrhy nových tras silnic, obchvatů obcí, městských místních komunikací, polních cest, chodníků, cyklostezek, autobusových zastávek, ostatních zpevněných ploch.

V rámci našich prací provádíme: 

  • projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb
  • výkaz výměr a rozpočty
  • geologický, hydrogeologický průzkum
  • polohopisné a výškopisné geodetické zaměření
  • inženýrská činnost (vyjádření dotčených orgánů a správců sítí)
  • vyřízení potřebných rozhodnutí k realizaci stavby
  • dopravní studie
  • autorský dozor při realizaci staveb
  • technický dozor investora

Projektové dokumentace

Dopravní studie

Geologický a hydrologický průzkum

Realizační dokumentace

Technický a autorský dozor staveb

Geodetické zaměření

Aktuality

 

Archiv aktualit