NELL PROJEKT s.r.o.

Váš dodavatel projektové a inženýrské činnosti

Provádíme urbanistické studie, dopravní studie, projektové dokumentace pro ohlášení stavby, územní a stavební řízení, realizační dokumentace, technický a autorský dozor staveb.

Zaměřujeme se především na rekonstrukce místních komunikací, průtahů obcí, silnic I., II. a III. třídy, souvisejících zpevněných ploch, návrhy nových tras silnic, obchvatů obcí, městských místních komunikací, polních cest, chodníků, cyklostezek, autobusových zastávek, ostatních zpevněných ploch.

Oddělení pozemních staveb se zaměřuje na projekty rodinných, bytových a průmyslových staveb. Dále nabízíme technický a autorský dozor investora.
Při návrzích např. mostních objektů, přeložek inženýrských sítí, sadových úprav aj. spolupracujeme se specialisty.

Urbanistické studie

Dopravní studie

Projektové dokumentace

Realizační dokumentace

Technický dozor staveb

Autorský dozor staveb

Aktuality

 

Archiv aktualit