Vybrané projekty

Lokalita Pod křivým – rekonstrukce ulice Havlíčkova

Rekonstrukce ulice Havlíčkova v Hranicích, kde byly provedeny stavební úpravy místní komunikace, nová výstavba chodníku podél komunikace, parkovací stání a plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Místně byl výškový rozdíl terénu a komunikace řešen opěrnými zdmi z gabionů. 

Realizace stavby:   2021