Vybrané projekty

Cyklostezka Červenka

 

Výstavba místní komunikace v lokalitě Zámočiří

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nové obslužné komunikace v obci Suchá Loz. Obec se nachází cca 7 km jihovýchodně od města Uherský Brod a mezi obcemi Bánov a Nivnice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající polní cesty a z části zatravněné plochy. Tato komunikace bude sloužit jako příjezdová a zásobovací cesta k nově stavějícím rodinným domům. Komunikace je rozdělena na „Větev A“ a „ Větev B“. Větev A se napojuje na ulici Ke kyselce vedle domu s č.p. 341 a je ukončena napojením na větev B. Větev B se napojuje na místní komunikaci na návsi mezi domy s č.p. 48 a 49 a je ukončena napojením na větev A. Celková délka nové komunikace je 534,83 m.

  Projektová dokumentace

Datum realizace: 17. leden 2011

Výstavba autobusové zastávky v obci Stará Ves

Předmětem projektu je výstavba nové autobusové zastávky v obci Stará Ves. Stará Ves se nachází cca 10 km jižně od města Přerov, směrem na město Holešov.

Jedná se o přemístění stávající zastávky cca o 30 m a výstavbu nové autobusové zastávky podél krajské silnice II/490 ve směru na město Holešov. Jako stávající zastávka slouží krajská komunikace. Autobusy zastavují přímo na silnici bez autobusového zálivu a bez nástupního ostrůvku. Lidé vystupují a nastupují přímo na komunikaci. Toto řešení je velice nebezpečné jak pro chodce, tak pro projíždějící vozidla. Stávající povrch nového zálivu je tvořen částečně štěrkodrtí a částečně zatravněnou plochou.

Výškové řešení komunikace vychází ze stávajícího stavu z minimální úpravou nivelety. Vozovka je navržena se sklonem do 2,5% a přilehlý chodník max. do 2,0%.

Součástí stavby jsou rovněž plošné dosypávky zeminou, úpravy a urovnání ploch dotčených výstavbou a jejich osetí travní směsí.

  Projektová dokumentace

Datum realizace: 17. červen 2011

Dlážděné komunikace pro chodce

Předmětem projektové dokumentace je výstavba dlážděných chodníků a místní komunikace v obci Týn nad Bečvou. Obec se nachází cca 2 km západně od města Lipník nad Bečvou. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace a z části zatravněné plochy kolem současné vozovky.

Stavba se nachází v zastavěné části obce, chodníkový úsek 1 je veden podél levé hrany krajské silnice II/437 (ulice Záhorská) v délce cca 119 m, v úseku od křižovatky se silnicí III/43712 do křižovatky s ulicí Kostelní. Chodníkový úsek 2 navazuje na úsek 1 v prostoru křižovatky ulic Záhorská a Kostelní a prochází tzv. „pěší uličkou“ v délce cca 92 m po vyústění do rozšířeného veřejného prostranství před napojením na silnici III/43712.

Datum realizace: 22. březen 2011